Dörtyol TSO

0326 713 00 02 - 713 00 03 - 7121041

Mali İşler

İletişim Bilgileri / Mali İşler


Sorumlu Kişi :Gülhan Özer (Dış Ticaret Şefi)
Telefon :0 (326) 712 10 41 (Dahili: 114)
Faks :0 (326) 712 18 64
E-posta :melih.donmez@dortyoltso.org.tr

Görevler:
Oda’nın varlık,borç ve alacak durumlarının ve bunların değişikliklerinin takip edilerek tesbit edilmesi,değerlendirilmesi ve sonuçlarının belirtilmesini sağlayacak esaslara göre Muhasebe kayıtlarını tutmak.
Yıllık aidatlarının ve ticari kazanç veya ticari bilanço karı üzerinden belirlenecek munzam aidatların tahakkuk edilmesi ile ilgili işlemler yapmak ve tahsil edilmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak ve muhasebeleştirmek.
Oda’nın her türlü borç,alacak ve haklarını izlemek, bunlarla ilgili kıymet hareketlerinin tahsil,tediye ve mahsup işlemlerini yürütmek, Oda’ya ait menkul kıymetler ile ilgili belgelerin saklanmasını sağlayıcı gerekli önlemleri almak.
ıllık Bütçe,kesin hesap ve bunlara ilişkin raporlar ile aylık muvazene cetvellerini hazırlamak,tahsilatı biten veya bitmek üzere olan bütçe fasıl ve maddeleri arasında yapılacak aktarma önerilerini tespit etmek
Sarfiyatın Bütçeye, Bütçe talimatı hükümlerine,mevzuat ve yönetmelik hükümleri ile Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına ve yetkili kişilerin onayına uygun olarak yapılması için gerekli önlemleri almak ve kontrolleri yapmak
Tahsilat,tediye ve mahsup işlemlerini yürütmek ve bu işlemlerle ilgili evrak ve belgeleri temin ederek yasal süreleri sonuna kadar saklamak.
Banka ve diğer firmaların işlemlerini takip etmek,gerekiyorsa banka ve ilgili firmaların ekstrelerini temin etmek ve gerekli mutabakatı sağlamak.
Oda’nın mali birikimlerini Yönetim Kurulu Kararlarına göre çeşitli finansal araçlar kullanarak değerlendirmek.
Personelin maaş,ikramiye,fazla mesai,vergi iadesi gibi alacaklarını hesaplamak,sağlık ile ilgili faturalarını kontrol etmek ve vaktinde ödenmesini sağlamak.
Huzur haklarının hesaplanmasını ve ödenmesini sağlamak.
Vezne işlemlerini yürütmek ve hesaplarını kontrol etmek.
Mali işler ile ilgili üye taleplerini ve sorunlarını değerlendirip,ilgili mevzuat çerçevesinde çözümlemek.

Popup Örnek

Demo Açıklaması. Örnek Açıklama


İlk Pop- up'ınızla tanışın .
Metni ve tasarımı ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize mükemmel şekilde uyacak şekilde özelleştirin. Örnek İçerik

This will close in 0 seconds