Dörtyol TSO

0326 713 00 02 - 713 00 03 - 7121041

Oda Sicil Birimi

İletişim Bilgileri / Oda Sicil


Sorumlu Kişi :Gülhan Özer (Dış Ticaret Şefi)
Telefon :0 (326) 712 10 41 (Dahili: 111 – 115)
Faks :0 (326) 712 18 64
E-posta :gulhan.ozer@dortyoltso.org.tr

Görevler:
Oda sicili işlemlerini yürütmek,
Oda sicili ile ilgili defter, dosya ve evrakları hazırlatmak, işlemek ve muhafazasını sağlamak,
Üye dosyalarında bulunan belgelerin noter tasdiği gerektirmeyenlerin suretlerini çıkarmak ve onaylanmak üzere Genel Sekreter’liğe sunmak,
Üyelerinin talebi üzerine oda sicil kayıt sureti, faaliyet belgesi, ihaleden men cezası olmadığına dair belge, yurt dışı çıkış fonu muaflık belgesi ve bu gibi oda sicili ilgili belgeleri hazırlayıp onay için genel sekreterliğe sunmak,
Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Oda Üyelerinin işlemlerini yürütmek,
Üyelerin Sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, sicil defterlerini tutmak, üyelerin durumlarındaki değişiklikleri takip ve tespit ederek usulüne göre defterlere işlemek,


ODAMIZDA HİZMET KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER
1- Oda Sicil Kayıt Belgesi ÜCRETSİZ
2- Sicil Kayıt Sureti İngilizce Fransızca Almanca 90.00 TL
3- Faaliyet Belgesi 25.00 TL
4- Faaliyet Belgesi İngilizce Fransızca Almanca 90.00 TL
5- Yerli İstekli Belgesi 90.00 TL
6- Oda Kayıt Levhası ÜCRETSİZ
7- İhale Durum Belgesi 90.00 TL
12- Ortaklık Teyit 90.00 TL
13- Derece Değişikliği Tebligatı ÜCRETSİZ
15- Ticaret Sicil Tasdiknamesi 90.00 TL
16- Yetki Belgesi 90.00 TL
18- İflas Konkordato Belgesi 90.00 TL
22- Kapasite Raporu onay ücreti 1000.00 TL
23- Fire Tespit Raporu 1000,00 TL
24- İş Makinesi Tescil Ruhsat Ücreti 400.00 TL
25- İş Makinesi Sicili Fişi 240.00 TL
26- Fire Randıman Oda Onay Ücreti 750.00 TL
28- Dolaşım Belgesi Tasdik Ücreti 3.00 TL
29- İhracat Belge Bedeli 5.00 TL
29- İhracat Belge Bedeli (Cilt halinde Adedi) 5.00 TL
30- Ticaret Sicil Gazetesi Aslı Gibidir Onay Ücreti 10.00 TL
31- Ticaret sicil işlemlerinden fevkalade derecede olanlardan 300 TL birden fazla işlem yapılıyorsa her birinden 300 TL işlem ücreti alınır bir ve diğer dereceli olan firmalardan ise 300 ve 150 alınması uygun görülmüştür.
32- Oda eksperleri ve bilirkişi raporlarının hazırlanması esnasında üyeden alınan hizmet karşılığı ücret 5174 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen yıllık aidat tavanının 2 katını aşmamak şartı ile üyeden tahsil edilmesine karar verildi.
33- Türk Malı Belgesi 750,00 TL
Not: İş Makinesi sicil fişi, 2021 yılı resmi bedeli üzerinden ücretlendirilmiştir. Değerli evraklar kanununa istinaden artış yapıldığı takdirde rayiç bedel üzerinden tahsil edilecektir.

Popup Örnek

Demo Açıklaması. Örnek Açıklama


İlk Pop- up'ınızla tanışın .
Metni ve tasarımı ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize mükemmel şekilde uyacak şekilde özelleştirin. Örnek İçerik

This will close in 0 seconds