Dörtyol TSO

0326 713 00 02 - 713 00 03 - 7121041

Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi Nedir?
6948 sayılı sanayi sicil kanununun 1. maddesinde tanımı yapılan imalat sanayi, madencilik, taş ocakçılığı, su ve gaz istihsali sektörlerinde faaliyet gösteren, sanayi ürünü imal eden sanayi işletmelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinden (Tel. 0252 214 1890) aldıkları belgedir

Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır?
Aşağıda belirtilen belgeler ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine müracaat edilir. Tam kapaklı bir dosya içinde aşağıdaki evrakla işyerinin bulunduğu ilin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne, birden fazla işyeri ayrı şehirlerde olduğu takdirde firmanın idare merkezinin bulunduğu ilin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne müracaat edilir.

GEREKLİ BELGELER:
Sanayi Siciline Kayıt Müracaatı Dilekçe ekinde


a. Sanayi Sicil Beyannamesi Sansic A ve Sansic C formlarından oluşmaktadır. Sansic C formu sadece Gayri Maddi Hak (Lisans, Know-how, Patent) kullanan işletmeler tarafından doldurulacaktır. ( www.sanayi.gov.tr veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerinden temin edilebilir.)

b. Yıllık İşletme Cetveli Sansic B formu olarak adlandırılmıştır. En son bitmiş yıla ait bilgiler doldurulacaktır.(www.sanayi.gov.tr veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinden temin edilebilir)

c. Kapasite Raporu Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince (TOBB) tasdikli, geçerlilik süresi müracaat tarihi itibari ile sona ermemiş olan kapasite raporunun TOBB ve tanzim eden oda onaylı nüshası veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunca (TESK) tasdikli işyeri durum belgesi (kapasite raporu) nin konfederasyon veya faaliyette bulunduğu ilin Esnaf ve Sanatkârlar Derneklerince tasdikli örneği. Tasdik edilmiş kapasite raporu fotokopileri üzerindeki tasdik tarihi, altı aydan eski olmayacaktır. Kapasite raporu olmayan resmi sektör sanayi işletmeleri yıllık tüketilen madde miktarları, makine tesisat listesi ve yıllık üretim kapasite miktarlarını ihtiva eden, kurumlarınca onaylı liste göndereceklerdir.

d. Ticaret Sicil Gazetesi şletmenin kuruluşuna ve unvan değişikliği yapılmış ise değişikliğe havi Ticaret Sicil Gazetesi (veya Esnaf Sanatkârlar Sicil Gazetesi) nin fotokopisi, Resmi Sektör İşletmelerinin Ticaret Sicil Gazetesi vermesi şart değildir.

e. Kira Sözleşmesi Makine tesisatının kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya fotokopisi.

f. İmza Sirküleri

g. Sigortalı Hizmet Listesi

Sanayi Sicil Belgesinin İşletmenize Sağlayacağı Faydalar:
İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar (KDV ödemezler) Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarif namesinden öderler (%25 civarında indirimli elektrik kullanırlar)
Finansman, giderlerinin tamamını kurumlar vergisi matrahından düşebilirler Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar.

SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİBİ İŞLETMELERİN Bilim, Sanayi ve Teknoloji BAKANLIĞINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
6948 sayılı sanayi sicil kanununun 5 maddesi gereğince işletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Nisan ayı sonuna kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerimize vermek zorundadırlar. Vermeyenler hakkında 6948 sayılı kanunun 06.05.2003 tarih ve 25100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4854 sayılı kanun uyarınca değiştirilen 9. maddesine istinaden para cezası uygulanır.

Sanayi Sicil Belgesi’ni, imalat yapan her kuruluşumuzun alması gerekmektedir, belge vizelerinin iki yılda bir, yıllık işletme cetvellerinin ise her yılın ilk 4 ayında (30 Nisan tarihine kadar) Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine verilmesi gerekmektedir. Yeni açılan sanayi işletmeleri de 2 ay içerisinde sanayi sicile kayıt olmak zorundadır. Kaydolmayan işletmelerde yukarıda yazılı kanun maddesi gereği cezalandırılır.

Yıllık İşletme Cetvellerini ve vize işlemlerini 30 Nisan tarihine kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine teslim etmeyen kuruluşlar hakkında ilgili kanun uyarınca 675 YTL İdari Para Cezası uygulanmaktadır.

SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Vize işlemleri için sanayi sicil belgesinin aslı ve yıllık işletme cetveli ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine müracaat edilir. Vize işlemleri iki yılda bir yapılır.

Sanayi Sicil Belgesi Vizesi
Firmalar iki yılda bir Belge tarihi itibariyle geçmiş yıla (yıllara) ait vize müracaat formu ile birlikte Sanayi Sicil Belgesinin vizesini yaptırmak zorundadır. Belgeler daktilo veya bilgisayar ile doldurulmalıdır.

Vize müracaatlarında dilekçe ekinde:
Sanayi Sicil Belgesi aslı,
Son iki yıla ait bilgileri içeren her yıl için ayrı yazılmış vize müracaat formu, (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden temin edilir)
Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi istenir.
Ayrıca Sanayi Sicil Belgesi almış firmalar her yılın nisan ayı sonuna kadar Sansic B formunu vermek zorundadır.

Popup Örnek

Demo Açıklaması. Örnek Açıklama


İlk Pop- up'ınızla tanışın .
Metni ve tasarımı ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize mükemmel şekilde uyacak şekilde özelleştirin. Örnek İçerik

This will close in 0 seconds