Dörtyol TSO

0326 713 00 02 - 713 00 03 - 7121041

Yönetim Kurulu Başkanı - ERCAN YILDIRIM

MİSYONUMUZ

İlçe ekonomisine yön veren kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşu olarak; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleklerinin gelişmesini sağlamak ve 5174 sayılı birlik kanununda yazılı diğer işleri eksiksiz, zamanında, amaç ve isteklere uygun, tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak yapmak, aynı zamanda Dörtyol İlçesinin sosyal, kültürel hayatına, eğitime, çevreye, insana ve sürdürülebilir değişime destek olma ve katkıda bulunmaktır.

VİZYONUMUZ

Üyelerinin ekonomik büyümeyle küresel rekabet gücünü artıran, ticari ve sınai alanlarda kalıcı ve köklü yöntemleri ortaya koyan, çağdaş ve özgün bir yapıya ulaştıran, kalite yaklaşımlarıyla yeniliklere ve gelişmelere öncülük ederek bölge ekonomisine yöne veren en iyi meslek kurulu olmaktır.

GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE TAVSİYELERİMİZ

Ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasının temel dinamiklerinden olan girişimcilik, ekonomik hayatın gelişmesi açısından olmazsa olmaz unsurlar arasındadır.

İş fırsatlarının çoğaltılması, nitelikli iş gücünün ve yüksek katma değerli ürünler üretim kapasitesinin artırılarak istihdam olanaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve farklı kesimlerin de iş piyasasına dahil olması özellikle de yerel kalkınmaya olumlu etki eden temel katkılar arasında yer almaktadır.

Yeni işletmelerin kurulması ile yerel ürün ve hizmet tedarikinde sağlanan artış, gelirin yerleşim yerinde kalmasına yardımcı olmasından dolayı göçün azaltılmasına da katkıda bulunmaktadır. DTSO olarak girişimcilik kültürünün geliştirilmesine yönelik KOSGEB, İŞKUR, DOĞAKA gibi kuruluşlarımızla iş birliği yaparak inovatif girişimcilere yönelik bölgemizin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasını destekleyen yenilikçi, bilgi odaklı ve sektörlerin ihtiyaçlarına uygun “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” düzenlenmektedir. Tabi bölgenin sanayi ile çevre ve sosyal bileşenlerinin göz ardı edilmeden sürdürülebilir bir kalkınma hedefini benimseyerek gelişme eksenlerine ve önceliklerine paralel gerçekleştirilen eğitim sonunda KOSGEB sertifikasına sahip olacak girişimcilerimiz KOSGEB hibelerinden faydalanacaktır.

Bunun yanında, özellikle kadınlarımıza, üniversite mezunu gençlerimize yönelik düzenlenecek eğitim seminerleri ile Kobilerimizin sektörlerinde ihtiyaç duyacakları eleman teminine de katkı sağlayacaktır.

Bölgemizin girişimci iş insanlarının Devletimizin teşvik imkânlarından faydalanmaları için Odamızda yapılan “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine”, Bölgemizde ekonomimizin gelişmesi ve istihdamın artması için, davet ediyoruz.

Özetleyecek olursak bölgemizdeki girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve girişimcilik kültürünün yayılması konusunda dün olduğu gibi bugün ve yarın da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bölgemizdeki girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve girişimcilik kültürünün yayılması konusunda üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

ODAMIZIN ÜYELERİMİZE HİZMETLERİ VE KATKILARI

Ülkemiz ve Bölgemiz ekonomisine katkı sağlayabilmek için durmadan çalıştık, Gece Gündüz her kurumla istişarelerde bulunduk, çalışmalarımızı şu başlıklar altında özetleyecek olursak;

   Bütçemizi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Girişimleri ile Nefes Kredisi adı altında tüm yelerimize açtık. Dörtyol ve Payas’ta Toplam 7.500.000,00.-TL’lik düşük faizli kredinin kullanılmasına öncülük ettik,

   Odamızın WEB sayfası alt yapı sisteminde gerekli çalışmaları yaptırdık ve TOBB ile görüşülerek E-İmza ile Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçiş yapıyoruz. Bundan böyle üyelerimiz 7/24 belgesini elektronik ortamda alabilecek e-imzalı belgesini istediği kurumda kullanacaktır. Üyemiz WEB sayfamız üzerinden kredi kartı ile aidatını da ödeyebilecektir. İhracat yapan üyelerimizin evrakları elektronik ortamda e-imza ile imzalanmaktadır. ATR, MENŞE ve EUR1 Belgeleri onaylanmaya başlanmıştır. Böylelikle üyelerimiz odaya gelmeden 7/24, hafta sonu, gece gündüz fark etmesizin Dış Ticaret Personelimizin onaylamasıyla gümrük müdürlüğünün ekranına Otomatik olarak gönderilmesi sağlanmaktadır.

   Üye Ziyaretlerimiz devam etmekte olup, Üyelerimizin sorunlarını paylaşıp yetkililere ileterek Bölgesel Şuralarda ve Türkiye Ekonomi Şuralarında çözümler aramaktayız.

   İlçemizdeki devlet okullarına kentimiz dışından getirilen yemeklerin bundan böyle Dörtyol sınırları içerisinde faaliyet gösteren Odamızın da üyesi olan yemek firmalarımız tarafından karşılanması konusunda Yönetim Kurulumuzca gerekli gelişim ve çalışmalarımız yapılarak bölgemizdeki iki meslek lisemizin yemek ihtiyaçları Odamıza kayıtlı yemekçilik işi ile iştigal eden üyelerimizce karşılanması sağlanmıştır.

   Odamızca yürütülen URGE projesi kapsamında Demir Çelik Sektörü ve Narenciye Sektörünün dış pazara açılmasını sağlamak adına ilgili çalışmalar yapılıp Üyelerimizin Yurt Dışında Pazar bulması sağlanmıştır.

ODA/BORSALAR İLE İŞ BİRLİKLERİ

Hatay Güç birliği Platformu İlimiz Oda ve Borsaları öncülüğünde oluşturularak bölgesel toplantılarla HATAY İlimizin Ekonomik sorunları ele alınarak çözümlere kavuşturulmaktadır. İş Dünyası toplantıları düzenlenerek İş adamları dernekleri ile Oda ve Borsaların katılımları sağlanarak ekonomik sorunlara çözümler aranmış ve yetkililere bültenler arcılığıyla bildirilmiştir.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ile Kardeş Oda olunarak iki Oda arasındaki bağların kuvvetlenmesi Odalarımız üyelerinin ticari ilişkilerin güçlenmesi Organizasyonlar düzenlenmesi sağlanmıştır.

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası İle Kardeş Oda olunarak iki Oda arasındaki bağların kuvvetlenmesi Odalarımız üyelerinin ticari ilişkilerin güçlenmesi Organizasyonlar düzenlenmesi sağlanmıştır.

Gaziantep Ticaret Odası Demir Çelik Meslek Grubu ile Odamız Demir Çelik Meslek Grubu Dörtyol ve Payas’ta Sac Üretimi yapan fabrikalarla ve ilgili üyelerimize görüşmeler yapmalarını sağlayarak sektörün ekonomiye katkıları desteklenmiştir.

 

 

Popup Örnek

Demo Açıklaması. Örnek Açıklama


İlk Pop- up'ınızla tanışın .
Metni ve tasarımı ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize mükemmel şekilde uyacak şekilde özelleştirin. Örnek İçerik

This will close in 0 seconds