• +90 (326) 712 10 41
  • dortyoltso@tobb.org.tr

İletişim Bilgileri / Yazı İşleri ve Kararlar

Sorumlu Kişi : Ahmet KARAPÜR (Genel Sekreter)

Telefon : 0 (326) 712 10 41

Faks : 0 (326) 712 18 64

E-posta : ahmet.karapur@dortyoltso.org.tr

Görevler:
  1. Oda’ya gelen ve Oda’dan gönderilen bütün evrakların, kayıtlarını yaparak, ilgili servis amirliklerine iletir ve cevap verilen evrakların dağıtım, postalama ve dosyalama işlemlerini yapar.
  2. Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komitesi Toplantılarının duyurulması, organizasyonu, toplantı kararlarının yazılı hale getirilmesi, imzalattırılması, alınan kararların ilgililere bildirilmesi ve takibinin yapılmasını sağlar.
  3. Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun hazırlanması.
  4. Oda ile ilgili postalama işlemlerinin yerine getirilmesi.
  5. Oda Organ seçimlerinin, ilgili makamlarla yazışma işlemlerinin yerine getirilmesi.
  6. TOBB Genel Kurulu ile diğer yurtiçi, yurtdışı toplantılara katılacak heyetlerin ulaşım ve konaklama işlemlerinin yapılması.
  7. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında gelen soruların yanıtlanması
;