• +90 (326) 712 10 41
  • dortyoltso@tobb.org.tr

DÖRTYOL İHRACAT VERİLERİ


Ülkemizin 2015 yılı ihracat hedefi 143 milyar dolardır. İSDEMİR fabrikasının bölgemizde olmasından dolayı çevresinde birçok küçük çaplı ağır sanayi fabrikalarının da kurulmasını sağlamıştır. Buda bölge ekonomimizi güçlendirmektedir. Bölgemizde hava, kara, deniz ve demir yolu ulaşımları çok kolay ve rahat bir şekilde firmalarımız tarafından kullanılabilmektedir. Bu da bölgemizi firmalar nezdinde cazip konuma getirmektedir. 2015 yılının ilk altı ayında bölgemizden 91.195.290,32 $’lık bir ihracat gerçekleştirilmiştir. 2012-2013-2014 yıllarına oranla bu rakamlarda gerileme görülmektedir sebebi ise orta doğuda yaşanan sıkıntılar bölgemizden yapılan ihracatı olumsuz etkilemiştir. Suriye pazarı ülkemiz ve bölgemiz için büyük bir pazardır ve biz bu pazarı ciddi oranda kaybetmekteyiz, şu an Rusya pazarı sorun çıkarmaktadır, Rusya pazarına ise bölgemizde ciddi oranda yaş sebze ve meyve ihracı yapılmaktadır. İki ülke arasında yaşanan sıkıntı Rusya pazarını kaybetmeye doğru ilerlemektedir. Bölgemizde bulunan yaş meyve, sebze üreten ve ihracını yapan firmalarımızı ciddi derecede tedirgin etmektedir.

Bölgemiz bulunan üretici fabrikalar genel olarak ağır sanayi fabrikalarıdır. Ama aynı zamanda ağır sanayi olsa da narenciye ile iç içe bulunmaktadır. Bölgemiz ekonomisi oldukça yüksek seviyede olup ülke ekonomisinde de gözle görülür bir yere sahiptir. 2014 yılında bölgemizden 272.138.194,00.-TL’lik bir ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu rakam sadece bizim kayıtlarımızda olanlardır. İhracatçı firmalarımız çevre ilçelerimizden de ihraçlarını yapabilmektedirler. 2015 yılında bu rakamın daha üst seviyelere çıkmasını temenni etmekteyiz.

En geniş anlamda ihracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan bu ülkede yetişen, üretilen veya başka ülkelerden ithal edilmiş malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması – gönderilmesi anlamına gelir. İhracat ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan ve ülkenin kalkınmasını etki eden en önemli faktörlerdendir.

Neden ihracat, ihracat ülkede büyüme, düzenli nakit akışı, yeni satışlar, müşteriler, karlılık, krize dayanıklılık, kapasite artışı, rekabet edebilirlik, daha çok iş gücü kullanımı, teknoloji ve inivasyonda gelişim, dünya markası olma ve firma motivasyonu oluşturan bir sektördür.

Ülkemizde 2001 yılında yapılan ihracat 31 milyar dolar iken 2011 yılında 135 milyar dolara yükselmiştir. 2012 yılındaki ülke ihracatından beklenen rakam 150 milyar dolar olarak hedeflenmiştir.

Bölgemizde bulunana ihracat yapan firmalar zamanla artmaktadır, 2010 yılında bölgemizde yapılan ihracat toplamı 95.798.567 dolar seviyesinde iken 2011 yılında bölgemizden yapılan ihracat 157.923.300 dolar olarak belirlenmiştir. Geçen yıla oranla bölgemizdeki ihracat %60 büyüme göstermiştir. Ülkemizde süren istikrara bölgemizde de devam etmektedir.

En geniş anlamda ihracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan bu ülkede yetişen, üretilen veya başka ülkelerden ithal edilmiş malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması – gönderilmesi anlamına gelir. İhracat ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan ve ülkenin kalkınmasını etki eden en faktördür.

Bölgemizde bulunan Türkiye’nin en büyük fabrikası olan İskenderun demir çelik fabrikası MMK Atakaş A.Ş., Nursan A.Ş. şirketler gurubu, gaz tesisleri ve bunun yanında narenciye, meyve ve sebze paketleme fabrikaları ve bu fabrikaların yapmış olduğu ihracat’lar ülke ekonomimize ve bölgemize katkıda bulunmaktadır. 2010 yılında bölgemizden yapılan demir ve çelik ihracatı 78.693.935,93 $’dır. Bölgemizde bulunan demir ve çelik fabrikalarının ve ticaretini yapan firmaların sayı artmaktadır. Bölgemiz aynı zamanda bir narenciye bölgesi olup yıllık narenciye üretimi ortalama 150.000,00 ton’dur. Paketleme fabrikalarının yapmış olduğu narenciye ihracatı ortalama olarak 90.000,00 ton’dur. 49.156,790 Kg olup 10.110.510,49 $’dır. Bölgemizden toplam yapılan ihracat miktarı 1.278.622,305 Ton olup 95.798.566,54 $’dır.

Neden ihracat, ihracat ülkede büyüme, düzenli nakit akışı, yeni satışlar, müşteriler, karlılık, kirize dayanıklılık, kapasite artışı, rekabet edebilirlik, daha çok iş gücü kullanımı, teknoloji ve inivasyonda gelişim, dünya markası olma ve firma motivasyonu oluşturan bir sektördür.

Türkiye ihracatı 2000 – 2008’de yıllık %21 kümülatif büyümüştür. Türkiye dünya ihracatında %0.8 pay ile 31. Sırada bulunmaktadır. 2008 ihracatı 132 milyar dolar olan ülkemizde, 2023 hedefi 500 milyar dolardır. 2013’e kadar %0.8 payın 2 katına çıkarak, 2023’de ilk 20 ihracatçı ülke arasına girmesi hedeflenmektedir. Türkiye’deki ihracatçı firma sayısı 2009 yılında 42,384 iken 2010 yılında ihracatçı firma sayımız 48.694’e çıkmıştır. Ülkemizin 2010 yılında ihracat miktarı 113 milyar dolara ulaşmıştır.

;