03267121041 dortyoltso@tobb.org.tr
TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
ONLINE İŞLEMLER

İletişim Bilgileri / Oda Sicil


Sorumlu Kişi :Gülhan Özer (Dış Ticaret Şefi)
Telefon :0 (326) 712 10 41 (Dahili: 111 - 115)
Faks :0 (326) 712 18 64
E-posta :gulhan.ozer@dortyoltso.org.tr

Görevler:
Oda sicili işlemlerini yürütmek,
Oda sicili ile ilgili defter, dosya ve evrakları hazırlatmak, işlemek ve muhafazasını sağlamak,
Üye dosyalarında bulunan belgelerin noter tasdiği gerektirmeyenlerin suretlerini çıkarmak ve onaylanmak üzere Genel Sekreter’liğe sunmak,
Üyelerinin talebi üzerine oda sicil kayıt sureti, faaliyet belgesi, ihaleden men cezası olmadığına dair belge, yurt dışı çıkış fonu muaflık belgesi ve bu gibi oda sicili ilgili belgeleri hazırlayıp onay için genel sekreterliğe sunmak,
Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Oda Üyelerinin işlemlerini yürütmek,
Üyelerin Sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, sicil defterlerini tutmak, üyelerin durumlarındaki değişiklikleri takip ve tespit ederek usulüne göre defterlere işlemek,

Verilen Belgeler:
Oda Sicil Kayıt Sureti
Faaliyet Belgesi
Bağ-Kur Belgesi
İhale Durum Belgesi
Ticari İkametgah Belgesi
Yurt Dışı Belgesi
Firma Ortakları Belgesi
İştigal Belgesi

Ücretsiz Alınabilecek Hizmetler:
İşyerinize Asabileceğiniz "ÜYELİK BELGESİ"
Üye Kimliği (Hakki Şahıslara ve Tüzel Kişilik Temsilcilerine Verilebilmektedir.)
Üyelikle İlgili Her Türlü Danışmanlık Hizmetleri