03267121041 dortyoltso@tobb.org.tr
TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
ONLINE İŞLEMLER

Üye İlişkileri Politikası

  • Üyelerin dilek, önerilerini ve şikayetlerini kolayca iletmelerini sağlamak; bu talepleri hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle değerlendirmek, çözüm odaklı olmak, uygulanabilir çözüm önerileri bulmak ve uygulamak,
  • Kalite standartlarımızı daha ileri bir seviyeye taşıyıp vizyon ve misyonumuz doğrultusunda hızlı ve kaliteli hizmet sunmak,
  • Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek üyelerimize ve üyelerimizin çalışanlarına eğitimle düzenlemek,
  • Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek üyelerimize ve üyelerimizin çalışanlarına eğitimle düzenlemek,
  • Üyelerin yurt içi ve yurt dışı yatırımlar yapmalarını teşvik etmek