03267121041 dortyoltso@tobb.org.tr
TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
ONLINE İŞLEMLER

İletişim Bilgileri / Basın ve Halkla İlişkiler


Sorumlu Kişi : Pınar TALAY AKSOY
Telefon : 0 (326) 712 10 41 (Dahili: 118 - 121)
Faks : 0 (326) 712 18 64
E-posta : pinar.aksoy@dortyoltso.org.tr
Sorumlu Kişi : Melih Dönmez
Telefon : 0 (326) 712 10 41 (Dahili: 114)
Faks : 0 (326) 712 18 64
E-posta : melih.donmez@dortyoltso.org.tr

Görevler:
Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odasının yazılı, görsel ve işitsel basın ile olan ilişkilerini, kamuoyu oluşturma çalışmalarını gerçekleştirmek.
Odamız çalışmaları, Yönetim Kurulumuzun görüşleri ve çeşitli konulara ilişkin olarak hazırladığı bültenler ile kamuoyunu yazılı ve görsel basın aracılığıyla bilgilendirmek.