03267121041 dortyoltso@tobb.org.tr
TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
ONLINE İŞLEMLER

İletişim Bilgileri / Bilgi İşlem


Sorumlu Kişi :Melih Dönmez
Telefon :0 (326) 712 10 41 (Dahili: 114)
Faks :0 (326) 712 18 64
E-posta :melih.donmez@dortyoltso.org.tr

Görevler:
Odamızın Bilgi İşlemle ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçlara cevap verebilecek teknoloji ve yeniliklerin takibi, araştırılması en uygun yazılım ve donanımların odamız sistemine entegrasyonu,
Alınması kararlaştırılan bilgisayar, yazıcı, yazılım ve diğer çevre birimleriyle ilgili Teknik Şartname hazırlayarak Personel ve Satın alma Müdürlüğü ile ortak çalışma yapmak,
Günlük olarak ortaya çıkan bilgisayar, yazıcı, program, ağ ve kullanıcı sorunlarının çözülmesi. Oda internet güvenliğinin sürekli kontrolü ve ilgili kanun çerçevesinde rutin internet kayıtlarının tutulması.
Veritabanı yedeklerinin periyodik olarak kaydedilmesi.