03267121041 dortyoltso@tobb.org.tr
TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
ONLINE İŞLEMLER

İletişim Bilgileri /Dış Ticaret Birimi

Sorumlu Kişi :Gülhan Özer (Dış Ticaret Şefi)
Telefon :0 (326) 712 10 41 (Dahili: 111 - 115)
Faks :0 (326) 712 18 64
E-posta :gulhan.ozer@dortyoltso.org.tr

Görevler:
Dış ticarette kullanılan dolaşım belgeleri, menşe şehadetnameleri, ATR, EUR.1 ve faturaların onay işlemleri, ilgili dış ticaret ve kambiyo mevzuatının takip edilerek değişikliklerin üyelere duyurulması, uygulamadaki hataların düzeltilmesi
Elde edilen uluslararası ithalat ve ihracat talepleriyle, fuar, etkinlik ve uluslararası ihale bilgilerinin değerlendirilmesi ve üyelere duyurulması
Uluslararası ekonomik ve ticari faaliyetlerin sürekli izlenmesi ve üyelerin dış ticarete yönlendirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, danışmanlık hizmeti verilmesi,
İl ve bölge bazında ticaretin gelişmesi için çalışmalar yapmak, bu kapsamda İl Gelişim Planı, Bölgesel Kalkınma Ajansı ve Bölgesel Kalkınma Planı hazırlıklarına iştirak etmek, raporlar hazırlamak
TOBB ve diğer resmi kurumlardan gelen ve Oda görüşü isteyen yazıların, üye bazında araştırmaları yapılarak cevaplarının yazılması
Yatırım ve KOBİ Teşvikleri konularında danışmanlık yapmak
Barkod ve Marka, Patent tescili konularında danışmanlık hizmetleri vermek

Servisimizce Satışı Gerçekleştirilen, Onaylanan ve Düzenlenen Belgeler:
ATR Dolaşım Belgesi
EUR.1 Dolaşım Belgesi
Menşe Şehadetnamesi
İhracat Faturası
Diğer ihracat evrakları

DIŞ TİCARET HAKKINDA

Nasıl İhracatçı Olunur?
6/6/2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliği’nin 4. maddesinin (e) bendine göre, ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar ihracatçı olarak tanımlanmıştır.

İhracatçılar Birliğine üye olan her Türk vatandaşı ve firması yasal olarak ihracat yapabilir. Bu yasal zeminin oluşturulmasından başlayarak fiili ihracatın gerçekleşmesine kadar gidilecek yol çok çeşitli aşamaları içermektedir. Üstelik daha önce, Türkiye dışında hiç iş yapmamış bir firma için bu süreç karmaşık ve ürkütücü görünebilir. Ancak ihracatın temel ilkeleri basittir, kolaylıkla öğrenilebilir ve uygulanabilir. Farklı sektörlerden değişik büyüklükteki binlerce Türk firmasının yöneticileri ve girişimcileri bu temel ilkeleri başarılı bir şekilde uygulayıp, dünyanın dört bir tarafına ihracat yapmaktadır. Kararlılık ve dikkatli bir planlama ile siz de bu ihracatçılar kervanına katılabilirsiniz.

İhracat Size Ne Yarar Sağlar?
Küresel düşünmek, tüm dünyayı bir pazar olarak görmektir. Pek çok ülkeye satış yapabileceğinizi düşünmek yeni bir vizyona sahip olmak demektir. Dünyadaki pek çok işadamı gibi, siz de küresel düşünün ve vizyonunuzu ihracatla geliştirin.

İhracatla firmanızı geliştirin, büyütün, dünya firması olun. Hem kendi iç pazarınızı korumak, hem de diğer ülke pazarlarına açılmak rekabetçiliğin ön koşuludur.:

İhracatın firmanıza katkıları:
İşinizi büyütmenin en iyi yoludur
Firmanıza düzenli para akışı, yeterli işletme sermayesi sağlar
Dünya nüfusunu düşünürseniz çok sayıda müşteriye ulaşırsınız
Satışlarınız artar
Karlılığınız artar
Makro ekonomik krizlere karşı daha dayanıklı olursunuz
İş süreçlerinizi kolaylaştırır
Üretim kapasitenizi tam kullanarak birim maliyetlerinizi düşürürsünüz
Rakiplerinizin küçülttüğü iç pazara bağımlı olmazsınız. Tüm pazarlarda rekabet edebilirliğiniz artar
Devalüasyona karşı korunursunuz
Uluslararası iş dünyasının bir parçası olursunuz
Diğer kültürlerle ilişkiniz size kişisel tatmin, firmanıza daha da gelişme motivasyonu sağlar Daha çok kişiye iş sağlarsınız
Mevsimsel satışlardaki dalgalanmaları dengelersiniz
Pazarlarınızı çeşitlendirerek riski dağıtırsınız
Teknolojinizi ve inovasyon / yenilikçilik kapasitenizi sürekli artırma imkanına sahip olursunuz Ürünlerinizin yaşam süresi uzar
Markanızı diğer ülkelerde tanıtırsınız.