03267121041 dortyoltso@tobb.org.tr
TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
ONLINE İŞLEMLER

Kalite Politikamız

  • Ekonomik, ticari ve sosyo-kültürel alanda sürdürülebilir gelişimi sağlamak.
  • Üye memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.
  • Tüm faaliyetlerimizi risk temelli süreç yaklaşımı çerçevesinde tasarlamak ve uygulamak.
  • Üye ihtiyaçlarını ve odamızın iç ve dış bağlamını dikkate almak suretiyle hizmet kalitesinin sürekli geliştirilmesine bağlı kalmak.
  • Yasal mevzuatlar çerçevesinde TOBB AKREDİTASYON, ISO 9001 ve ISO 10002 şartlarına uymak.