03267121041 dortyoltso@tobb.org.tr
TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
ONLINE İŞLEMLER

Mali Politika

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Mali Politikası; Mali kaynakların önemli bir hizmet aracı olduğu bilinciyle üyelerinin ve tarımsal paydaşlarının sosyokültürel hayatlarına katkı sağlayacak şekilde, ana hedefimiz olan oda üyelerinin ulusal ve uluslararası boyutta birer aktör olarak kendi pazarları içerisinde söz sahibi olmalarını sağlamaktır. Mali kaynaklarını bu ana hedef doğrultusunda güçlü ticaret politikaları geliştirerek yatırım ortamlarının iyileştirilmesi için farkındalık oluşturan; sürdürülevilir ve keliteli üretimi teşcik eden yatırımların yapılması ve kaynakların ekonomik kullanılmasını sağlayan faaliyetler doğrultusunda kullanılır.