03267121041 dortyoltso@tobb.org.tr
TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
ONLINE İŞLEMLER

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

İlçe ekonomisine yön veren kamu kurumu nitelğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşu olara;üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak,mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,mesleklerinin gelişmesini sağlamak ve 5174 sayılı birlik kanununda yazılı diğer işleri eksiksiz,zamanında,amaç ve isteklere uygun,tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak yapmak,aynı zamanda dörtyol ilçesinin sosyal kültürel,hayatına,eğitime,çevreye,insana ve sürdürülebilir değişime destek olmak ve katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Üyelerinin ekonomik büyümeyle rekabet gücünü artıran, ticari ve sınai alanlarda kalıcı köklü yöntemli ortaya koyan, çağdaş ve özgün bir yapıya ulaştıran, kalite yaklaşımlarıyla yeniliklere ve gelişmelere öncülük ederek bölge ekonomisine yön veren en iyi meslek kurulu olmaktır.

Temel Değerlerimiz

 • Güvenilirlik
 • Eşitlik
 • Çağdaşlık
 • Üye Odaklılık
 • Katılımcılık
 • Hızlı ve Nitelikli Hizmet
 • Paylaşım
 • Etkinlik
 • Verimlik
 • Ulaşılabilirlik
 • Sürekli Gelişim
 • Öncülük
 • İş Birliğine Açıklık
 • Uzmanlık
 • Hesap Verilebilirlik
 • Farklılık Oluşturmak
 • Öğrenen Organizasyon