03267121041 dortyoltso@tobb.org.tr
TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
ONLINE İŞLEMLER

Yönetim Kurulu

Ercan YILDIRIM

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Hacı Dede TOKGÖZ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
SERDAL ŞAHUTOĞLU

Mehmet ÇANKIR

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
CEMİL GÜNDÜZ

Muhammet Sait ARSLAN

YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
AYKUT ÖZBUĞDAY

Bestami ALTAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ